Tjänster

Vimmerby Gräv & Schakt AB

Tjänsteutbud

Här hos oss på Vimmerby Gräv & Schakt AB finns det möjlighet att få hjälp med de allra flesta typer av grävjobb. Med hjälp av våra maskiner har vi möjlighet att åta oss uppdrag både av den mindre- och den större digniteten. Vi är nämligen ett företag som vill att alla skall kunna få hjälp inom markarbeten i Vimmerby. Våra maskiner som vi använder oss av har alla sin specifika funktion. Det är på så vis väldigt få om ens något uppdrag som vi inte kan hjälpa till med. Vår inställning är att det varken finns ett för stort eller ett för litet uppdrag åt oss.